Katusetööd:

 • Katuse inspektsioon
 • Katuse remont
 • Katuse värvimine
 • Katuse läbiviikude tihendamine
 • Hüdroisolatsioon 
 • Käiguteede paigaldus
 • Fassaadide soojustus-, renoveerimis- ja viimistlustööd:

 • Fassaadide soojustamine
 • Fassaadide renoveerimine
 • Fassaadide viimistlemine (erinevate värvide ja kattematerjalidega)
 • Fassaadide krohvimine (mineraal-, polümeer-, dekoratiivkrohvid)